Vaš partner u licenciranju

Temeljem pravnih raspolaganja Zagreb filma kao producenta te autora serijala animiranog filma Professor Balthazar (Djelo), Ultra link je nositelj prava vanfilmskog iskorištavanja intelektualnog vlasništva proizišlog iz djela uključujući pritom autorska prava na Djelu, Žigove, uzorke, modele, odnosno ukupnost svih likova i animiranog izričaja koji bi se mogli povezati s navedenim Djelom. Svi likovi i drugi izričaji koji proizlaze iz Djela predstavljaju podlogu za komercijalno iskorištavanje navedenog intelektualnog vlasništva i to proizvodnjom trgovačke robe i/ili pružanjem usluga s fiksiranim i ugrađenim dijelovima navedenog intelektualnog vlasništva kao i korištenje likova u promidžbenom materijalu i oglašavanju u medijima te je Ultra link ovlašten sklapati odgovarajuće pravne poslove s poslovnim partnerima u pogledu iskorištavanja likova i izričaja iz Djela, odnosno obilježavanja robe i/ili usluga. Ultra link je ovlašteni nositelj figurativnog žiga Professor Balthazar br. Z20100390 registriranog pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske.