Ultra link

Robe i usluge

Vaš partner u lancu dobave

Ultra link okuplja specijaliste za organizaciju integralnog lanca dobave – pronalaženje izvora, osmišljavanje, dizajn, proizvodnju i dopremu - promotivnih i komercijalnih artikala pod vlastitim robnim markama u non-food segmentu. Ponuda doseže proširenu definiciju roba široke potrošnje. Stoga je Ultra link u mogućnosti servisirati i specijalističke retailere na području komercijalnih artikala bez obzira na asortimansku dubinu kategorije. Uvjet koji klijent mora zadovoljavati je spremnost na kompetentno planiranje.

Vaš poslovni savjetnik

Ultra link pruža savjetničke usluge i tehničku podršku vezane uz pronalaženje izvora, angažman proizvodnih kapaciteta, registraciju poduzeća, zapošljavanje lokalne radne snage, kontrolu kvalitete, istraživanja tržišta - u zemljama Dalekog Istoka.

Ultra link je certificirani konzultant HAMAG-a (Hrvatske agencije za malo gospodarstvo) za malo i srednje poduzetništvo na područjima izrade poslovnih i marketinških planova, te upravljanja lancem dobave do krajnjih korisnika.

Inovatorima pruža usluge osmišljavanja i provedbe poslovnog plana.

Vaš partner u licenciranju

Temeljem ugovora o prijenosima prava za vanfilmsku distribuciju sklopljenima s Ustanovom Zagreb film i autorima serijala animiranog filma Professor Balthazar (Djelo), Ultra link je nositelj prava vanfilmskog iskorištavanja intelektualnog vlasništva proizišlog iz djela uključujući pritom autorska prava na Djelu, žigove, uzorke, modele, odnosno ukupnost svih likova i animiranog izričaja koji bi se mogli povezati s navedenim Djelom. Svi likovi i drugi izričaji koji proizlaze iz Djela predstavljaju podlogu za komercijalno iskorištavanje navedenog intelektualnog vlasništva i to proizvodnjom trgovačke robe i/ili pružanjem usluga s fiksiranim i ugrađenim dijelovima navedenog intelektualnog vlasništva kao i korištenje likova u promidžbenom materijalu i oglašavanju u medijima, te je Ultra link ovlašten sklapati odgovarajuće pravne poslove s poslovnim partnerima u pogledu iskorištavanja likova i izričaja iz Djela, odnosno obilježavanja robe i/ili usluga.

Ultra link: Profil tvrtke | Robe i usluge | Edukacija | Klijenti | English